Kris Verduyckt

Volksvertegenwoordiger (sp.a) voor de kieskring Limburg.

Interpelatie

Schrijf naar uw volksvertegenwoordiger

  Geachte,
  Ik schrijf u om uw aandacht te vestigen op de nasleep van de Mawda-zaak.

  De rechterlijke macht heeft de zaak in februari jl. in eerste aanleg afgesloten door aan te geven dat legitieme kwesties niet onder haar bevoegdheid vallen.

  Wanneer er sprake is van disfuncties op het niveau van de staat, moeten er structurele oplossingen worden gevonden om deze te verhelpen. Alleen het Parlement kan het hele probleem onderzoeken, via een parlementaire commissie.

  Om al deze redenen verzoek ik u ervoor te zorgen dat er in het Parlement een parlementaire commissie wordt ingesteld, zodat de legitieme vragen van de ouders van Mawda niet onbeantwoord blijven.

  Ik reken op uw pro-activiteit om uw bereidheid te tonen een commissie in te stellen, door met uw collega's in het Parlement te praten, zodat hierover een resolutie of een motie in stemming kan worden gebracht.

  Dit verzoek tot oprichting van een commissie wordt ondersteund door de website Justice4Mawda.be.

  Zoals u kunt zien, staan alle federale afgevaardigden op de lijst. De organisatoren zijn van plan uw standpunt te publiceren.

  Kunt u alstublieft een e-mail sturen naar info@justice4mawda.be om hen hierover te informeren?

  We kijken ernaar uit van u te horen.

  Hoogachtend,

  U kunt dit bericht online verzenden of het in een e-mail kopiƫren
  kopiƫren
  OF

  Er zal u een e-mail worden gestuurd om deze verzending te bevestigen