Conner Rousseau

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

SPA

Courriel reçu le 19 mars à 13h50
Email ontvangen op 19 maart om 13.50u

Hallo,

Dank u dat u contact met mij opneemt. Anderen hebben hetzelfde gedaan. Daarom schrijf ik u wat ik aan anderen heb geschreven.

De situatie rond Mawda is zeer triest. Maar ondanks alles, is het toch een incident. Het is geen structurele fout. Justitie heeft zijn werk gedaan en er is een vonnis geveld. Trouwens, in een staat als de onze, zijn politiek en recht gescheiden.

Geen enkele gerechtelijke uitspraak zal Mawda terugbrengen, helaas. Daarom ben ik geen voorstander van de oprichting van een speciale commissie.

Hoogachtend,

Conner

Bonjour,

Je vous remercie aussi de m’avoir contacté. D’autres ont fait la même chose. C’est pourquoi je vous écris ce que j’ai écrit aux autres.

La situation concernant Mawda, c’est une situation très triste. Mais, malgré tout, cela reste un incident. Ce n’est pas une faute structurelle. La Justice a fait son travail et un verdict a été prononcé. Outre, dans un État comme le nôtre, la politique et la justice sont séparées.

Aucune décision judiciaire ne ramènera Mawda, malheureusement. C’est pourquoi je ne suis pas partisan de créer une commission spéciale.

Cordialement,

Conner

Interpelatie

Schrijf naar uw volksvertegenwoordiger

  Geachte,
  Ik schrijf u om uw aandacht te vestigen op de nasleep van de Mawda-zaak.

  De rechterlijke macht heeft de zaak in februari jl. in eerste aanleg afgesloten door aan te geven dat legitieme kwesties niet onder haar bevoegdheid vallen.

  Wanneer er sprake is van disfuncties op het niveau van de staat, moeten er structurele oplossingen worden gevonden om deze te verhelpen. Alleen het Parlement kan het hele probleem onderzoeken, via een parlementaire commissie.

  Om al deze redenen verzoek ik u ervoor te zorgen dat er in het Parlement een parlementaire commissie wordt ingesteld, zodat de legitieme vragen van de ouders van Mawda niet onbeantwoord blijven.

  Ik reken op uw pro-activiteit om uw bereidheid te tonen een commissie in te stellen, door met uw collega's in het Parlement te praten, zodat hierover een resolutie of een motie in stemming kan worden gebracht.

  Dit verzoek tot oprichting van een commissie wordt ondersteund door de website Justice4Mawda.be.

  Zoals u kunt zien, staan alle federale afgevaardigden op de lijst. De organisatoren zijn van plan uw standpunt te publiceren.

  Kunt u alstublieft een e-mail sturen naar info@justice4mawda.be om hen hierover te informeren?

  We kijken ernaar uit van u te horen.

  Hoogachtend,

  U kunt dit bericht online verzenden of het in een e-mail kopiëren
  kopiëren
  OF

  Er zal u een e-mail worden gestuurd om deze verzending te bevestigen